Elektroinštalácie realizujeme nielen pre domácnosti, ale aj pre priemyselné zariadenia. Zabezpečujeme kompletné prevedenie elektroinštalácie od projektovania cez plánovanie po samotnú realizáciu.

Pre priemyselné odvetvia vykonávame rekonštrukcie elektrických rozvodní, konštrukcie kábelových trás, ťahanie káblov a uzemnenie. Zaistíme aj osvetlenia, napájacie stanice či práce na výrobných linkách. Pre potreby jednotlivých prác dodáme kompletnú technológiu a koncové zariadenia.

Spĺňame priemyselné normy a kladieme dôraz na profesionálne odvedenú prácu. Môžete sa spoľahnúť, že prácu vykonáme spoľahlivo a s optimálnymi nákladmi.