Výsledkom našich zváračských a zámočníckych prác sú rôzne strojárske konštrukcie.

Naši zámočníci majú významné skúsenosti s prípravou nosníkov, oceľových konštrukcií a potrubných rozvodov, v priebehu rokov pracovali aj na strojných zariadeniach. Tieto skúsenosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prácach na rôznych budovách, skladoch a priemyselných stavbách. Zvárači sú zase pripravení na zváranie materiálov rôznymi metódami.

Práve dlhoročné skúsenosti a odborný prístup zaručujú kvalitne odvedenú prácu.