Naši skúsení pracovníci sú odborníkmi v inštalácii vzduchotechniky. Jej účelom je prívod a odvod vzduchu v priestore, čím prispieva k tvorbe čistého ovzdušia. Využíva sa najmä v budovách, priemyselných halách alebo verejných zariadeniach.

Inštalácia prebieha podľa presne stanovenej dokumentácie projektu, aby sa dodržali špecifikácie vyplývajúce od konkrétneho projektu. Chod vzduchotechnihy následne otestujú v skúšobnej prevádzke. Po tejto skúške sa projekt odovzdáva zákazníkovi aj s potrebnými podkladmi.